Ann-Christine Åsbacka Nääf

När jag var sju år bestämde jag mig för att skriva en roman. Jag hade ett eget rum, ett skrivbord ställt vid fönstret, utsikt över en del av det Österbottniska Pampas och en skrivbok. Romanen skulle handla om en flicka och hennes häst. Då en sida var fylld, med min nya och en aning spretiga handstil, konstaterade jag, på en sjuårings vis, att jag nog inte skulle skriva romanen precis just då. Det var ju så mycket annat jag skulle göra.

Ann-Christine Åsbacka Nääf är speciallärare och arbetar med barn och unga som behöver extra stöd i skolan. Inte heller nu skriver hon någon roman men en och annan kortare text, det blir det, och en hel del pedagogiska planeringar, kartläggningar, mötesanteckningar, minnesanteckningar och presentationer inför och på kompetensutvecklingsdagar. Alla de texter som skrivs inom skolans värld skriver hon, för det är där hon befinner sig just nu. Men även en och annan novell hinns det med.

Jag har aldrig riktigt kunnat lämna skolan, en plats där utveckling sker och en plats där människor och stora tankar möts.

Ann-Christine är född 1970 i Villmanstrand, uppväxt i Österbotten strax utanför Vasa. Numera är hon bosatt i Köping.

Böcker utgivna på Lumenos Förlag

Vägen hem & Mannen framför henne