Mönster : spåren vi följer

Mönster : spåren vi följer handlar om de mönster vi kan bära med oss, generation efter generation. Hur de påverkar våra liv och val, och om det är möjligt att frigöra sig från dessa mönster. Vi får följa jaget i hennes familjeliv på den gamla slitna hästgården i den skånska myllan, där hennes äktenskap mer och mer faller sönder. Parallellt äger uppgörelsen mellan den sedan länge döda modern och jaget rum i ett surrealistiskt landskap, mellan liv och död. Den slutliga skilsmässan kastar jaget in en djup depression. I lättsinnig förväntan eller snarare av nödtvång låter Norén läsaren följa med på den lerstig som utpekar hennes liv eller vårt liv. Vi får se det andra spåret, mammans spår, förfäders spår. Spår av klassamhälle, patriarkat, glädje, hopp, otrohet, svek och ensamhet. Spår som korsas. Spåren vi följer, fyller, utvidgar och förenas med, och försöker göra oss fria ifrån. Temat blir ett existentiellt sökande i detta öde landskap, som kanske någonstans är allas landskap.   Författare: Nina Norén ISBN: 978-91-89776-23-4