I början

 

Finns det ett sammanhang i historien och i vår historia från dåtid till nutid som visar hur allt hänger ihop eller är varje historisk händelse och epok ett enskilt kronologiskt ögonblick utan koppling till den andra före och efter?
Just den frågan får vi svar på i denna bok. Jan-Bertil Widmark ger oss en bild av mänsklighetens historia, från skapelsen till nu, och sätter sitt eget liv in i ett större sammanhang. Han visar på  livets ursprung från en gudomlig tanke, samt visar på hur människans liv är sammanvävt med tidigare generationer. Historien finns där hela tiden i våra liv och att få tag på den i sitt eget liv för att förstå sig själv är värdefullt.

Jan-Bertil Widmark hjälper oss att upptäcka vikten av vår historia genom att så generöst berätta sin egen, samtidigt som vi får en överblick över världshistorien. Det är intressant, tankeväckande och fascinerande.
I början är en unik bok som både ger läsaren en övergripande bild av världshistorien, samtidigt som vi får kliva in i ett fascinerande livsöde.

Författare: Jan- Bertil Widmark
Inbunden, 140 x 210 mm, 424 sidor
ISBN: 978-91-87855-93-1

Pris: 249 kr