Ingrid Bolmsjö

Ingrid Bolmsjö har under flera år arbetat som sjukhuspräst i Lund och senare undervisat och forskat om existentiella frågor vid vård i livets slut.
De frågor som ligger till grund för hennes skrivande är människans existentiella villkor. Erfarenheter av möten med människor när livet är skört är inspirationskällor.

 

Böcker utgivna på Lumenos Förlag

Under fruset hölje

 

E-böcker utgivna på Lumenos Förlag

Under fruset hölje