Johanna Rehn

Johanna Rehn illustrerar och författar bilderböcker och ser i det möjligheten att få leka fritt. Hon reser in i sitt inre barns värld och känner in vad som skulle vara roligt att svinga sig i, klättra in under, vilket konstigt djur som skulle vara spännande att möta, det är en kort sagt en fantastisk värld.

Hon tycker också att det är en ynnest att få tala till den läsare som fortfarande har ett öppet sinne, som vill upptäcka och slänger sig in i äventyret utan att se sig om.
Hon hoppas med sitt skapande få påverka stora som små barn att tro på fantasins storhet och våga vara modig inför sig själv, så som hon upplever att Astrid Lindgren har inspirerat henne.

Johanna har illustrerat 30-talet böcker och författat Moas mörker, Moa möter skolan (Idus Förlag) och Bäver-Lia (Opal Förlag).

I övrigt arbetar Johanna Rehn som bildkonstnär sedan 2006 från Malmö. Hon utbildade sig på konstakademi i Florens och sedan dess ställt ut över land och rike.

 

Johanna Rehns hemsida
Johanna Rehn på Instagram

Böcker utgivna på Lumenos Förlag

Fågelflickan

E-böcker utgivna på Lumenos Förlag

Fågelflickan