Kerstin Axelsson

Kerstin Axelsson arbetar som elevassistent och bildlärare på lågstadiet. Ritat har hon gjort så länge hon kan minnas, men hon började intressera sig för målning för bara några år sedan. Det har blivit en del tavlor i oljefärg, en akvarellkurs och nu gör hon sina första tavlor i akryl. Hon deltar i en målargrupp som ses en gång i veckan, och hon älskar att rita med barnen på jobbet och gör ofta färgläggningsbilder som de kan måla. Det blir av någon anledning väldigt mycket troll!

Böcker utgivna på Lumenos Förlag

Fåglarna