Mats Frosteman

Mats Frosteman driver Delagott, ett bolag som
förvaltar bostadsrättsföreningar.
Nu har han skrivit en handbok som hjälper styrelser.

 

Böcker utgivna på Lumenos Förlag

Att leda och utveckla en bostadsrättsförening