Mönster : spåren vi följer

Mönster : spåren vi följer handlar om de mönster vi kan bära med oss, generation efter generation. Hur de påverkar våra liv och val, och om det är möjligt att frigöra sig från dessa mönster.
Vi får följa jaget i hennes familjeliv på den gamla slitna hästgården i den skånska myllan, där hennes äktenskap mer och mer faller sönder. Parallellt äger uppgörelsen mellan den sedan länge döda modern och jaget rum i ett surrealistiskt landskap, mellan liv och död. Den slutliga skilsmässan kastar jaget in en djup depression.

I lättsinnig förväntan eller snarare av nödtvång låter Norén läsaren följa med på den lerstig som utpekar hennes liv eller vårt liv. Vi får se det andra spåret, mammans spår, förfäders spår. Spår av klassamhälle, patriarkat, glädje, hopp, otrohet, svek och ensamhet. Spår som korsas. Spåren vi följer, fyller, utvidgar och förenas med, och försöker göra oss fria ifrån. Temat blir ett existentiellt sökande i detta öde landskap, som kanske någonstans är allas landskap.

 

 

 

 

Författare: Nina Norén
Danskt band, 150 x 210 mm,  142 sidor
ISBN: 978-91-89776-04-3

Pris: 149 kr

Sagt om boken

“Språket i uppväxthistorian, i skildringen av relationen mellan dottern och modern, vill jag kalla funktionellt fantastiskt, förhöjt så att det förmår fånga kraften i de där banden som binder obegripligt och orationellt starkt, samtidigt som Norén får med ett slags realism som hjälper läsaren att tänka över varför det blivit som det blivit.”

Immi Lundin
Fil.dr., litteraturkritiker och tidigare lärare vid Författarskolan, Lunds universitet