Skicka ditt manus till oss

Öka dina chanser att bli utgiven genom att förbereda dig väl. Arbeta igenom ditt manus noga innan du skickar det och bifoga ett följebrev där du berättar om dina tankar kring
ditt manus, vilken åldersgrupp du vill rikta dig till och en kort beskrivning om vem du är.
Vi vill ha manuset som ett Word-dokument eller en pdf. Använd ett läsvänligt typsnitt, t ex Times New Roman, teckenstorlek 12 pt och radavstånd 1,5.

Vi får in många manus och försöker ge svar inom tre månader.

 

Maila ditt manus och följebrev till manus@lumenos.se.