Gunnel Gisslén

Gunnel Gisslén skriver texter på rim och en del sätter hon även musik till. Hon har också skrivit manus och musik till bygdespel.
Ibland är det fantasin som får styra, ibland är det en känsla.

”Jag tycker om att uttrycka mig i både ord och ton. Det är tillfredsställande att få ner en känsla i skrift och sedan kunna förmedla det till andra. Att skriva till bygdespel var en spännande form då jag innan dess sökte en hel del fakta för att återskapa historiska händelser.”

 

Gunnel Gissléns hemsida

 

Böcker utgivna på Lumenos Förlag

Tyst sorg Hjälp, det kommer ett virus