Tyst sorg

 

Många lever med någon form av brusten relation inom familjen. Ofta är det alltför svårt att tala om vad som hänt, då brytningen lämnar många obesvarade frågor för den som blir lämnad, men även kvarvarande olösta aggressioner hos den som tagit steget. Resultatet är en stor tyst sorg och även skuld, hos båda parterna. En tyst sorg som begravs djupt, men som påverkar hela livet.

Författaren har mött flertalet personer som bär på just en sådan djup och hemlig sorg. I denna bok får vi möta dem och höra deras berättelser, både varför brytningen hände, men även hur de i flera fall kunde komma vidare och ta sig ut ur sin isolering.
Vidare ger både författarens egna reflektioner kring ämnet, samt psykoterapeuts och läkares utlåtanden kring sorg vid brustna relationer, hjälp och förståelse både för den som är drabbad och för närstående anhöriga. Det här är en viktig bok som lyfter ett oerhört viktigt ämne som berör många.

Författare: Gunnel Gisslén
Inbunden, 140 x 210 mm, 126 sidor
ISBN: 978-91-87855-91-7

Pris: 199 kr